Magdrive ka na lang

Bawat sandali na lumingon tayo at alisin ang pagtutok sa kalsada, bawat segundo na may iniisip na iba, at bawat bagay o palaisipan na inaagaw ang ating pansin mula sa pagmamaneho natin ay mapanganib at maaaaring masira hindi lamang ang kinabukasan natin, ngunit pati ang kinabukasan ng iba.

 

Ang Abril ay “Distracted Driving Awareness Month” at ang County of Santa Clara Emergency Medical Services ay nagsusumikap na madagdagan ang kamalayan tungkol sa distracted driving.

Panata sa PagbabagoMedia Toolkit

Ang Aming Layunin

Ang kampanya na ito ay higit pa sa isang mensahe; ito ay isang kilusan. Ito ay isang panawagan para sa natatangi at pinakamahalagang bagay na maaari at nararapat mong gawin bilang isang driver.

Magdrive ka na lang

Isang mas ligtas na kinabukasan para sa lahat any iyong matatamo kung ang iyong mga mata ay nakatutok sa daan.

Sabay-sabay tayong manumpa na

Campaign launch media event

 1. Tumutok sa Daan: Sa bawat biyahe, sa bawat oras.
 2. Iwasan ang mga Makakagambala: Bago pa man i-start ang sasakyan, ugaliin nang ilagay sa silent mode ang iyong telepono.
 3. Magsalita para sa Kaligtasan: Hikayatin ang mga kaibigan at kapamilya na sumumpa at mangako na laging tututok sa pagmamaneho.

Panata sa Pagbabago

Sumusumpa akong magmamaneho na ang aking atensiyon ay nakatutok lamang sa pagmamaneho, at laging pipiliin ang buhay higit sa lahat ng iba pang mga bagay na nakakagambala. Sumusumpa ako na magmamaneho nang walang ibang istorbo para sa kaligtasan ko, ng aking mga mahal sa buhay, at sa lahat ng mga nasa kalsada. Sumusumpa ako na isasabuhay ko ito para magsilbing halimbawa para sa iba at mabigyan sila ng inspirasyon upang magbago.

Ang Iyong Pangako ay binibilang

Salamat sa pagtanggap ng pangako! Salamat sa iyong panata! Ang bawat panata ay isang pagtataya sa iyong sarili at sa lahat ng mga tao na kasama mo sa kalsada. Sa pamamagitan ng iyong panata, bahagi ka na ng isang komunidad ng mga driver na nakatuon sa pagkilos upang panatiliing mas ligtas ang ating mga kalsada, isang nakatutok na driver bawat sandali.

Ang Boses Mo.
Ating kumunidad.
Ang Ating Kaligtasan sa Daan.

Ang bawat panata ay maaaring magkaroon ng epekto sa ating mga komunidad, na magbigay-inspirasyon sa mas nakararami pang mga driver na piliin ang kaligtasan upang maiwasan ang mga abala. Mahalaga ang iyong pakikilahok upang mabigyang diin ang ating mensahe, maipaabot sa mga puso’t isipan, at magligtas ng mga buhay. Sama-sama tayong magmaneho patungo sa mas ligtas na bukas.

 • Sumali sa Movement sa pamamagitan ng pagiging Social Media Ambassador gamit ang #JustDrive
 • Ibahagi sa social media ang iyong panata sa pagmamaneho ng walang abala. I-challenge ang iyong mga kaibigan. Maging isang tagapagtaguyod para sa pagbabago. Sama-sama, mapapanatili nating ligtas ang ating mga kalsada. Hamon Kaibigan Maging isang tagapagtaguyod para sa pagbabago. Sama-sama, mapapanatili nating ligtas ang ating mga kalsada
 • Sa bawat post, hashtag, at kwento, makakatulong ka sa pagbuo ng kultura ng kaligtasan at kamalayan.

Mga Impormasyon at Datos

Ang distracted driving ay anumang aktibidad na nagtatanggal ng iyong atensyon mula sa pagmamaneho, kabilang na dito ang pakikipag-usap o pag-text sa iyong telepono, pagkain at pag-inom, pakikipag-usap sa mga pasahero, pagba-browse ng musika, at pag-type ng mga direksiyon sa mapa—anumang bagay na nag-aalis ng iyong atensyon sa pagmamaneho.

Noong 2021, umabot sa 3,522 ang nasawi sa banggaan ng mga sasakyan sa Amerika dahil sa distracted driving. Ang distracted driving ang dahilan sa 8% ng lahat ng mga banggaan na nag-resulta sa pagkamatay sa buong bansa.1 Ang pagtataya sa pagbabago at pag-iwas sa ilang mga pag-uugali ay maaaring mag-resulta sa makabuluhang pag-unlad at makapagligtas ng mga buhay.

Noong 2022, isang nakababahalang 6.5% ng mga driver na nasa edad na 16 hanggang 24 ang naobserbahang gumagamit ng mga handheld device habang nagmamaneho. Ito ang pinakamataas na porsyentong naitala ng National Highway Traffic Safety Administration mula nang magsimula silang mag-monitor noong 2005.2 Pinagtitibay ng datos na ito ang kahalagahan ng aming mensahe at binibigyang-diin ang agarang pangangailangan na turuan at mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga batang driver na unahin ang kaligtasan sa kalsada at iwasan ang mga abala.

Noong 2023, naglabas ang Travelers Insurance ng Risk Index na nagpapakitang teknolohiya ang pangunahing sanhi ng mapanganib na distracted driving.3

babaeng nagmamaneho na may hawak na cellphone

Ang Papel ng Teknolohiya

Ang mga nangungunang aktibidad na binanggit ng mga driver:3

 • Pagtawag o pagtanggap ng mga tawag (80%)
 • Paggamit ng mga handheld device (57%).
 • Pag-post ng mga update sa social media (28%).
 • Pagkuha ng mga larawan o video (27%).
 1. 3. Travelers 2023 Risk Index: https://investor.travelers.com/newsroom/press-releases/news-details/2023/2023-Travelers-Risk-Index-Reveals-Top-Causes-of-Distracted-Driving/default.aspx
babaeng nagmamaneho ng ligtas

Mga Tip para sa Distraction-Free Driving :

 • Kung tunay na mahalaga, huminto ka!
 • Gamitin ang mga voice control ng iyong sasakyan.
 • Ibigay ang iyong telepono sa iyong pasahero.
 • Ilagay sa silent mode ang iyong telepono.
 • Gamitin ang iyong telepono bago ka umalis/magmaneho.
 • Ilagay ang iyong telepono sa glove compartment.
 • Magsilbing halimbawa para sa iba.

Background

Sa pagitan ng 2018 – 2022, mayroong higit sa 2,000 na banggaan na kinasasangkutan ng distracted driving4, nakababahalang datos na nagbibigay-diin sa pangangailangan ng epektibong kamalayan ng publiko at pagbabago sa pag-uugali tungkol sa pagmamaneho. Ang distracted driving, na kadalasan ay bunga ng paggamit ng mobile device, ay nakakaapekto hindi lamang sa mga driver kundi pati na rin sa mga pedestrian at siklista.

Ayon sa pananaliksik, mayroong tatlong pangunahing dahilan kung bakit nagagambala o nadi-distract ang mga driver:

 • Pag-alis ng kanilang mga mata sa kalsada.
 • Pag-alis ng kanilang mga kamay sa manibela.
 • Hinayaan na gumala ang pag-iisip sa halip na tumuon sa pagmamaneho.

Yan ang Batas!

Noong 2006, nagpasa ang lehislatura ng California ng batas na nag-aatas na ang mga cell phone ay gamitin nang “hands-free” habang ang mga driver ay nagmamaneho. Ang batas na ito ay may pinapataw na $20 na multa para sa unang pagkakasala, na umaabot sa $50 para sa mga kasunod na pagkakasala. Ang batas, SB 1613, ay inakda ng noo’y State Senator na si Joe Simitian at nagkabisa noong Hulyo 1, 2008.5

Upang makatulong sa pagligtas ng mas maraming buhay, gumawa si Simitian ng dalawang follow-up na panukalang-batas:

 • SB 28 ay nagbabawal ng pag-text habang nagmamaneho.6
 • SB 33 ay nagbabawal sa mga driver na wala pang 18 taong gulang mula sa paggamit ng wireless na telepono, kahit na mayroong hands-free device o habang gumagamit ng mobile service device.7

Ang parehong panukalang batas ay naging batas.

Kinailangan ang karagdagang batas upang makasabay sa pagsulong ng teknolohiya, na nagdulot ng iba pang maaaring maging sagabal para sa mga driver.

 • SB 194 (Galgiani) ay nagbabawal sa mga driver na wala pang 18 taong gulang na mag-text kahit na gumagamit ng voice-operated, hands-free na teknolohiya.8 Ang panukalang batas na ito ay naging batas noong 2014.
 • AB 47 (Daly) ay nagdaragdag ng punto sa record ng isang driver sa Department of Motor Vehicle (DMV), bukod sa multa, para sa mga lumalabag sa pagbabawal sa paggamit ng handheld electronic device habang nagmamaneho sa loob ng 36 na buwan mula ng mahatulan sa parehong pagkakasala.9

   1. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/813443
   2. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) Traffic Safety Facts: Driver Electronic Device Use in 2022 https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/813531#:~:text=The%20 estimated%206.5%20 percent%20of,and%202022%2C%20by%20major%20characteristics.
   3. Travelers 2023 Risk Index: https://investor.travelers.com/newsroom/press-releases/news-details/2023/2023-Travelers-Risk-Index-Reveals-Top-Causes-of-Distracted-Driving/default.aspx
   4. Analysis of California Highway Patrol’s Statewide Integrated Traffic Records System conducted by County of Santa Clara Public Health Department.  Data available at https://www.chp.ca.gov/programs-services/services-information/switrs-internet-statewide-integrated-traffic-records-system.
   5. SB 1613 https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=200720080SB28
   6. SB 28 Bill Text – SB-28 Motor vehicles: electronic wireless communications device.
   7. SB 33 Bill Text – SB-33 Vehicles: wireless telephones and mobile service devices. (ca.gov)
   8. SB 194 Bill Text – SB-194 Vehicles: electronic wireless communications device: prohibitions.
   9. AB 47 Bill Text – AB-47 Driver records: points: distracted driving. (ca.gov)